DANKO, Erik. Optimalizační modely finančních rizik [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195628. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Pavel Popela.
Uložit do Citace PRO