BUBLÁKOVÁ, Petra. Výběr informačního systému pro firmu [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195630. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO