NĚMCOVÁ, Andrea, Veronika SVOZILOVÁ, Kateřina BUCSUHÁZY, et al. Multimodal Features for Detection of Driver Stress and Fatigue: Review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS [online]. IEEE, 2020, (1), 1-20 [cit. 2020-11-25]. ISSN 1558-0016. Dostupné z: doi:10.1109/TITS.2020.2977762
Uložit do Citace PRO