TRUDIČOVÁ, Monika, Jiří SMILEK, Michal KALINA, Marcela SMILKOVÁ, Kateřina ADÁMKOVÁ, Kamila HRUBANOVÁ, Vladislav KRZYŽÁNEK a Petr SEDLÁČEK. Multiscale experimental evaluation of agarose-based semi-interpenetrating polymer network hydrogels as materials with tunable rheological and transport performance. Polymers [online]. MDPI, 2020, 12(11), 1-25 [cit. 2020-11-25]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym12112561
Uložit do Citace PRO