ZEZULOVÁ, Eva, Kamila HASILOVÁ, Tereza KOMÁRKOVÁ, Patrik STONIŠ, Jiří ŠTOLLER a Ondřej ANTON. NDT Methods Suitable for Evaluation the Condition of Military Fortification Construction in the Field. Applied Sciences - Basel [online]. MDPI, 2020, 10(22), 1-16 [cit. 2021-03-03]. ISSN 2076-3417. Dostupné z: doi:10.3390/app10228161
Uložit do Citace PRO