PLICHTA, Tomáš. Povrchové a mechanické vlastnosti a-CSi:H a a-CSiO:H vrstev [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195696. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vladimír Čech.
Uložit do Citace PRO