NOVOTNÁ, Veronika. Application of Delay Differential Equations in the Model of the Relationship Between Unemployment and Inflation. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012, VI(10), 77-82 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19570
Uložit do Citace PRO