PÍŠTĚK, Václav, Pavel KUČERA, Oleksij FOMIN, Alyona LOVSKA a Aleš PROKOP. Acoustic Identification of Turbocharger Impeller Mistuning—A New Tool for Low Emission Engine Development. Applied Sciences - Basel [online]. MDPI, 2020, 10(18), 1-15 [cit. 2021-03-03]. ISSN 2076-3417. Dostupné z: doi:10.3390/app10186394
Uložit do Citace PRO