PERNICA, Martin a Jaromír BAŠTINEC. Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012, VI(10), 83-89 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19571
Uložit do Citace PRO