FIALOVÁ, Lenka, Denisa ROMANOVSKÁ a Ivana MÁROVÁ. A Comparative Study of Some Procedures for Isolation of Fruit DNA of Sufficient Quality for PCR-Based Assays. MOLECULES [online]. MDPI, 2020, 25(18), 1-15 [cit. 2021-9-23]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: doi:10.3390/molecules25184317
Uložit do Citace PRO