HROMÁDKA, Vít, Jana KORYTÁROVÁ, Eva VÍTKOVÁ, Herbert SEELMANN a Tomáš FUNK. New aspects of socioeconomic assessment of the railway infrastructure project life cycle. Applied Sciences - Basel [online]. MDPI, 2020, 10(20), 1-16 [cit. 2021-03-03]. ISSN 2076-3417. Dostupné z: doi:10.3390/app10207355
Uložit do Citace PRO