JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, Anna, Ján JANČÍK, Jiří MÁSILKO, Martin WEITER a Jozef KRAJČOVIČ. Synthesis conditions influencing formation of MAPbBr3 perovskite nanoparticles prepared by the ligandassisted precipitation method. Scientific Reports [online]. Springer Nature, 2020, 10(1), 1-12 [cit. 2021-9-21]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-020-72826-6
Uložit do Citace PRO