WANG, Xuechao. Critical Transmission Sectors of Energy-Water-GHG Nexus [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195728. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Klemeš.

Uložit do Citace PRO