URBANCOVÁ, Hana, Martina KÖNIGOVÁ, Jiří URBANEC a Jiří FEJFAR. The influence of new management disciplines on the innovation in organizations. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012, VI(10), 105-115 [cit. 2022-01-20]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19573

Uložit do Citace PRO