ASTROUSKI, Ilya, Miroslav RAUDENSKÝ, Tereza KŮDELOVÁ a Tereza KROULÍKOVÁ. Fouling of Polymeric Hollow Fiber Heat Exchangers by Air Dust. Materials [online]. MDPI, 2020, 13(21), 1-12 [cit. 2022-12-08]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma13214931

Uložit do Citace PRO