ZAHORANOVÁ, Anna, Lucy VOJTOVÁ, Eva DUŠIČKA, Lenka MICHLOVSKÁ, Nikola KŘIVÁNKOVÁ a Stefan BAUDIS. Hybrid Hydrogel Networks by Photocrosslinking of Thermoresponsive alpha,omega-Itaconyl-PLGA-PEG-PLGA Micelles in Water: Influence of the Lithium Phenyl-2,4,6-Trimethylbenzoylphosphinate Photoinitinator. Macromolecular Chemistry and Physics [online]. Wiley-VCH, 2020, 221(17), 1-9 [cit. 2022-08-18]. ISSN 1022-1352. Dostupné z: doi:10.1002/macp.202000165

Uložit do Citace PRO