MORAVEC, Prokop. Shape Optimization of the Hydraulic Machine Flow Passages [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195762. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Rudolf.

Uložit do Citace PRO