MELČOVÁ, Veronika, Kateřina CHALOUPKOVÁ, Přemysl MENČÍK, et al. FDM 3D Printed Composites for Bone Tissue Engineering Based on Plasticized Poly(3-hydroxybutyrate)/poly(d,l-lactide) Blends. Polymers [online]. MDPI, 2020, 12(12), 1-19 [cit. 2022-08-18]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym12122806

Uložit do Citace PRO