SEMENOVA, Tatiana. Model finančního řízení podniku a jeho efektivní implementace [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195770. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Eva Vítková.

Uložit do Citace PRO