ZAPLETAL, Miroslav. Analýza vlastností výplní otvorů vzhledem k infiltraci ve stavbách [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195777. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.

Uložit do Citace PRO