SKOUPÝ, Radim. Quantitative Imaging in Scanning Electron Microscope [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195804. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Vladislav Krzyžánek.

Uložit do Citace PRO