ŠILER, Pavel, Iva KOLÁŘOVÁ, Radoslav NOVOTNÝ, et al. Use of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Study the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Fly Ash. Materials [online]. MDPI, 2020, 13(22), 1-18 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma13225215

Uložit do Citace PRO