MOHELNÍKOVÁ, Jitka, Miloslav NOVOTNÝ a Pavla MOCOVÁ. Evaluation of School Building Energy Performance and Classroom Indoor Environment. ENERGIES [online]. MDPI, 2020, 13(10), 2489-2506 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1996-1073. Dostupné z: doi:10.3390/en13102489
Uložit do Citace PRO