KUDELA, Libor, Radomír CHÝLEK a Jiří POSPÍŠIL. Efficient Integration of Machine Learning into District Heating Predictive Models. ENERGIES [online]. MDPI, 2020, 13(23), 1-12 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1996-1073. Dostupné z: doi:10.3390/en13236381
Uložit do Citace PRO