HRUBÝ, Jakub, Šárka VAVREČKOVÁ, Lukáš MASARYK, et al. Deposition of Tetracoordinate Co(II) Complex with Chalcone Ligands on Graphene. MOLECULES [online]. MDPI, 2020, 25(21), 5021-1-5021-17 [cit. 2021-03-03]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: doi:10.3390/molecules25215021
Uložit do Citace PRO