MINSTEROVÁ, Alžběta, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Adrián PIEŠ, Zoltán GALÁŽ, Jiří MEKYSKA, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Nela ELFMARKOVA a Irena REKTOROVÁ. Patterns of diffusion kurtosis changes in Parkinson's disease subtypes. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS [online]. Elsevier, 2020, 81(1), 96-102 [cit. 2021-01-28]. ISSN 1353-8020. Dostupné z: doi:10.1016/j.parkreldis.2020.10.032
Uložit do Citace PRO