PAVELKOVÁ, Renata, Petra MATOUŠKOVÁ, Julie HOOVÁ, Jaromír POŘÍZKA a Ivana MÁROVÁ. Preparation and characterisation of organic UV filters based on combined PHB/liposomes with natural phenolic compounds. Journal of biotechnology: X [online]. Elsevier, 2020, 7(1), 1-10 [cit. 2021-01-28]. ISSN 2590-1559. Dostupné z: doi:10.1016/j.btecx.2020.100021
Uložit do Citace PRO