YADAV, Raghvendra Singh, Ivo KUŘITKA, Jarmila VILČÁKOVÁ, et al. Impact of sonochemical synthesis condition on the structural and physical properties of MnFe2O4 spinel ferrite nanoparticles. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY [online]. ELSEVIER, 2020, 61(1), 1-15 [cit. 2022-10-06]. ISSN 1350-4177. Dostupné z: doi:10.1016/j.ultsonch.2019.104839

Uložit do Citace PRO