KLUČÁKOVÁ, Martina, Michal KALINA a Vojtěch ENEV. How the Supramolecular Nature of Lignohumate Affects Its Diffusion in Agarose Hydrogel. MOLECULES [online]. MDPI, 2020, 25(24), 5831-5843 [cit. 2022-05-27]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: doi:10.3390/molecules25245831

Uložit do Citace PRO