PORADA, Viktor. Bezpečnostní identifikace. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2020, 31(3), 21-30 [cit. 2021-12-02]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2020.3.21

Uložit do Citace PRO