FURÍK, Michal. Nález znaleckého posudku; jeho hranice a význam v aktuálnej analýze dopravnej nehody. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2021, 31(4), 7-14 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2020.4.7
Uložit do Citace PRO