HRABOVÁ, Kristýna, Sabina HÜBLOVÁ, Petr CIKRLE a Jaromír LÁNÍK. Diagnostika poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metody. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2021, 31(4), 23-27 [cit. 2021-5-6]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2020.4.23
Uložit do Citace PRO