MAZÁNEK, Lukáš. Uplatnění koncepce leadershipu v oblasti řízení lidských zdrojů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195916. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO