PROCHÁZKOVÁ, Kateřina. Metodika hodnocení a odměňování vrcholových manažerů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195917. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO