DO, Tomáš, Roman GURÁŇ, Rea JAROŠOVÁ, Petra ONDRÁČKOVÁ, Zbyšek SLÁDEK, Martin FALDYNA, Vojtěch ADAM a Ondřej ZÍTKA. MALDI MSI reveals the spatial distribution of protein markers in tracheobronchial lymph nodes and lung of pigs after respiratory infection. MOLECULES [online]. MDPI, 2020, 25(5723), 1-16 [cit. 2021-5-15]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: doi:10.3390/molecules25235723
Uložit do Citace PRO