MUKHERJEE, S., Zuzana BYTEŠNÍKOVÁ, Ashrafi AMIRMANSOOR, Vojtěch ADAM a Lukáš RICHTERA. Graphene oxide as a nanocarrier for biochemical molecules: Current understanding and trends. Processes [online]. MDPI, 2020, 8(12), 1-22 [cit. 2022-05-27]. ISSN 2227-9717. Dostupné z: doi:10.3390/pr8121636

Uložit do Citace PRO