SEDLÁČKOVÁ, Eliška, Zuzana BYTEŠNÍKOVÁ, Eliška BIRGUSOVÁ, Pavel ŠVEC, Ashrafi AMIRMANSOOR, Pedro ESTRELA a Lukáš RICHTERA. Label-free DNA biosensor using modified reduced graphene oxide platform as a DNA methylation assay. Materials [online]. MDPI, 2020, 13(21), 1-12 [cit. 2021-5-16]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma13214936
Uložit do Citace PRO