PROCHÁZKOVÁ, Kateřina a František MILICHOVSKÝ. Benefit's Portfolio in a Company in Connection to the Generation of Managerial Applicants. In: SHS Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2021, s. 1-10 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-2-7598-9113-9. ISSN 2261-2424. Dostupné z: doi:10.1051/shsconf/20219101014
Uložit do Citace PRO