SKOUPÝ, Radim, Tomáš FOŘT a Vladislav KRZYŽÁNEK. Nanoscale Estimation of Coating Thickness on Substrates via Standardless BSE Detector Calibration. Nanomaterials [online]. MDPI, 2020, 10(2), 1-11 [cit. 2021-5-6]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: doi:10.3390/nano10020332
Uložit do Citace PRO