VÍTŮ, Martin. Posouzení vybraných metrologických charakteristik měřidel bodové rychlosti vodního proudu využívající elektromagnetického principu měření [online]. Brno [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195971. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Michal Žoužela.
Uložit do Citace PRO