ČUDA, Ondřej. Stanovení prognózy ústupu břehové čáry [online]. Brno [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195973. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Miloslav Šlezingr.
Uložit do Citace PRO