GŘEGOŘ, Adam. Hydraulická analýza toku Bečvy [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195974. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce David Duchan.

Uložit do Citace PRO