JAROVÁ, Nicole. Vyhodnocení návrhu protierozních a protipovodňových opatření se zaměřením na pásové střídání plodin [online]. Brno [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195985. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Veronika Sobotková.
Uložit do Citace PRO