SPURNÝ, Martin. Předčištění dešťové vody před vtokem do zasakovací nádrže [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196000. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hluštík.

Uložit do Citace PRO