BEDNÁR, Michal. Rozhledna [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Barnat.

Uložit do Citace PRO