BROZMANOVÁ, Dagmar. Nákupní centrum v Brně [online]. Brno [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196015. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ondřej Pešek.
Uložit do Citace PRO