KUBÍK, Tomáš. Přestavba křižovatky silnic I/54 x II/498 x III/05417 ve Slavkově [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.

Uložit do Citace PRO