MAREK, Miroslav. Dálnice Humpolec - Pelhřimov [online]. Brno [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Všetečka.
Uložit do Citace PRO