KARAS, Michal a Mária REŽŇÁKOVÁ. Rizika prognózy tržeb na základě historických dat a jejich důsledky pro vypočtenou hodnotu podniku. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011, V(9), 9-23 [cit. 2021-6-12]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19602
Uložit do Citace PRO