MĚŠŤANOVÁ, Petra. Hodnocení vlastností pojiv typu PMB obsahujících pojivo z R-materiálu [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196020. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Ondřej Dašek.

Uložit do Citace PRO